NASA

Hvordan dannes stjernerne?

Ufattelige temperaturer, tidsrum og energimængder er på spil, når en ny stjerne bliver skabt. Vi forklarer processen i fire letfordøjelige trin.

Først et kendt eksempel:

En mellemstor stjerne som Solen blev dannet, da en stor sky af gas og støv faldt sammen for 4,6 mia. år siden. Herefter steg tryk og temperatur, og stjernen blev antændt, da temperaturen i dens indre nåede cirka 10 mio. °C. Solen kan brænde i cirka 9 mia. år fra sin dannelse.

... og nu til de fire overordnede trin:

1. Sky af gas og støv kollapser

En stor sky af gas og støv falder sammen under sin egen tyngde. Skyen drejer stadigt hurtigere rundt om sig selv, efterhånden som den kollapser.

N. Smith (University of California, Berkeley)/STScI/AURA/ESA/NASA & claus lunau

2. Tryk og temperatur stiger

I midten af den fortættede sky stiger trykket og temperaturen, idet stadigt mere gas falder indad. En såkaldt proto-stjerne, som endnu ikke er antændt, opstår.

N. Smith (University of California, Berkeley)/STScI/AURA/ESA/NASA & claus lunau

3. Atomer fusionerer

Gas bliver ved med at falde ind mod centrum af skyen. Efter ca. 100 millioner år er tryk og temperatur blevet så høje, at brint-atomerne i skyen fusionerer.

N. Smith (University of California, Berkeley)/STScI/AURA/ESA/NASA & claus lunau

4. Stjernen antændes

Fusionen frigiver enorme mængder energi, og stjernen antændes. Planeter bliver dannet af en lille del af stoffet, der har lagt sig i en skive rundt om stjernen.

N. Smith (University of California, Berkeley)/STScI/AURA/ESA/NASA & claus lunau