Shutterstock

Kan man få opkaldt en stjerne efter sig?

Der eksisterer en del private firmaer, som står klar til at opkalde en eller anden stjerne på himlen efter privatpersoner, mod at de erlægger en klækkelig pengesum for denne ydelse.

De penge er dog givet rigtig dårligt ud, for der findes kun én officiel organisation, hvis beslutning har nogen vægt i forbindelse med navngivning af himmellegemer.

Det er den Internationale Astronomiske Union (IAU), der har besluttet, at stjerner såvel som stjernehobe og galakser kun har katalognumre og positioner på himlen.

Visse klare stjerner bærer dog antikke arabiske navne, og enkelte er navngivet i nyere tid, fx de to hovedstjerner i stjernebilledet Delfinen. De hedder Sualocin og Rotanev og er navngivet efter en vis Nicolaus Venator.

Begrænsningen gælder dog ikke i vort eget solsystem.

Hvis man som den første opdager et nyt himmellegeme her, og dets status i øvrigt kan bekræftes, kan man inden for ret vide rammer tildele objektet, der fx kan være en asteroide, et navn efter eget valg.

Så det er en god idé at begynde at studere astronomi, hvis man ønsker at få en navnebror på himlen.