Hvad består en tung stjerne af?

Jeg har læst en del om tunge stjerner, men hvad består de egentlig af? Og hvilke processer foregår der inden i dem?

Heavy star

En stjerne bliver til

En stjerne fødes, når en stor sky af gas og støv falder sammen under sin egen tyngdekraft. Trykket og temperaturen stiger så voldsomt i midten, at brintkerner smelter sammen (fusionerer). På det tidspunkt i stjernens liv fusionerer brint til helium og frigiver store mængder energi.

En tung stjerne har større masse end Solen

En stjerne med en masse, der er over otte gange større end Solens, kaldes en tung stjerne. Trykket og temperaturen i kernen afhænger af stjernens masse: Jo større masse, jo hurtigere slipper brinten op. Derefter begynder helium at fusionere til kulstof og ilt i kernen, mens brintkerner smelter sammen i en skal udenom.

Når heliummet slipper op, falder kernen sammen, og det får trykket og temperaturen til at stige eksplosivt. Kernen skrumper, og dens tæthed stiger enormt. Nu kommer turen til kulstof, der fusionerer i kernen, mens heliumfusionerne finder sted i en skal udenom.

Fusioner i flere lag

Processen fortsætter, og stadigt tungere grundstoffer dannes i fusionsprocesserne i stjernens kerne. Der opstår en løgstruktur, hvor fusionerne foregår på grænsen mellem de forskellige lag. Dette er begyndelsen til enden for stjernen.

Supernovaeksplosion

Efter kulstof er turen kommet til neon, så ilt og til sidst silicium. I siliciumfusionerne dannes der radioaktivt nikkel, som hurtigt henfalder til jern. Kernen er nu tømt for energi, og den tunge stjernes kerne består af massivt jern, der til sidst falder sammen, hvorefter stjernen eksploderer som en supernova.

Læs mere om grundstoffer.