Hvad består Universet af?

Universet er tydeligvis fyldt med stjerner, planeter og gaståger. Men mange beregninger viser, at noget andet, som vi ikke kan se, nødvendigvis også må være til stede. Hvad er det?

map of dark matter

Hvad ved vi?

Hvis man analyserer lys, der er udsendt fra fjerne galakser, viser det sig, at lyset på vej mod Jorden bliver afbøjet mere end forventet. Tyngdekraften fra de galakser, lyset passerer undervejs, er for lille til at redegøre for den målte afbøjning.

Derfor antager astronomerne, at der findes såkaldt mørkt stof, som leverer den manglende tyngdekraft. Ligeledes udvider universet sig stadig hurtigere, og det kræver en frastødende kraft, som er blevet døbt "mørk energi".

Det er muligt at omregne den energi, som må være til stede, til masse takket være Einsteins berømte ligning: E = mc2. Herved kan vi få et ret præcist bud på, hvor stor en del af universet der udgøres af mørkt stof og mørk energi. Men vi ved stadig ikke meget om, hvad disse komponenter er. Lyssvage objekter, neutrinoer og specielle partikler kaldet wimps har været foreslået som bud på mørkt stof.

Kan vi få et svar?

Hvad angår mørkt stof, leder forskerne i dag efter store og tunge partikler, der kan skabe den ekstra tyngdekraft. Der er gode erfaringer med at finde nye partikler i laboratoriet, så projektet har rimelige chancer for at lykkes.

Den mørke energi er sværere, og der er ingen reelle bud på, hvad den består af. Jagten kompliceres af, at det er svært at få gode målinger af, hvordan universets udvidelse accelererer.