Hvad ligger der uden for universet?

Det univers, vi kan observere, har en begrænset udstrækning. Men hvad ligger der hinsides denne begivenhedshorisont? Og har det på nogen måde en konsekvens for os her på Jorden?

Multivers

Hvad ved vi?

Vi befinder os i et univers, der er 13,7 milliarder år gammelt. Men fordi det udvider sig, er det synlige univers større, end man umiddelbart skulle tro. For eksempel er en galakse, hvis lys har været 10 milliarder år undervejs, ikke 10 milliarder lysår borte. Den er længere væk, fordi universet har udvidet sig, mens lyset rejste mod os. Tager vi højde for det, er radius af det synlige univers omkring 42 milliarder lysår. Dette rum kaldes for hubbleuniverset.

Teori 1: Et uendeligt stort rum

Det er ikke utænkeligt, at der ligger noget uden for dette område. Således åbner big bang-teorien mulighed for, at der findes et uendeligt stort rum uden for hubbleuniverset.

Det kaldes et multivers af type 1 og består i praksis af forskellige områder, da universets alder sætter en grænse for, hvor langt bort vi kan se – og vil gøre det, uanset hvor man befinder sig. Hvis denne forklaring er rigtig, er svaret på det oprindelige spørgsmål: Uden for det synlige univers er der bare mere univers.

Teori 2: Universer i tomrums-boble

Der er teoretisk mulighed for endnu en type multivers, kaldet type 2. Der er også uendeligt mange universer i dette multivers, men de deler ikke rum med vores. Hvert univers er en boble i et tomrum, der har nogle egenskaber, som for os er helt uanskuelige og kun kan beskrives matematisk.

Naturlovene i de forskellige bobler er sandsynligvis meget forskellige, og det betyder, at alle tænkelige naturlove forekommer et eller andet sted. Hvis denne forklaring er den rigtige, findes der uden for vores univers et tomrum og langt borte utallige andre bobler.

I øvrigt har teorien om et uendeligt stort univers af type 1 en interessant filosofisk konsekvens: Hvis naturlovene er ens overalt, vil alting blive gentaget uendeligt mange gange. Så langt borte sidder der lige nu utallige af dine dobbeltgængere og læser denne artikel i Illustreret Videnskab.

Kan vi få et svar?

Det ligger af gode grunde meget tungt med at observere noget uden for det synlige univers. Der er dog en lille mulighed: I 2008 blev det opdaget, at galakser bevæger sig igennem universet, som om de blev påvirket af tyngdekraften fra noget, der ligger meget langt borte. Yderligere observationer af dette såkaldte dark flow kan måske bringe os videre.